Conecteaza-te cu contul de Facebook!
sau
E-mail:
Parola:
 
Conectare
Muzeul Judeţean Ialomiţa Slobozia. Prezentare si informatii utile despre Muzeul Judeţean Ialomiţa Slobozia.
Login with Facebook Contul meu Inregistrare Am uitat parola
 Grecia
Ultima rezervare: acum 358 minute la Skala Sotira

> > > > >

Muzeul Judeţean Ialomiţa Slobozia

Colecţia de arheologie

Muzeul Judeţean Ialomiţa deţine un patrimoniu arheologic dobândit în urma cercetărilor sistematice, sau a descoperirilor întâmplătoare. Colecţia de arheologie este constituită din obiecte ce aparţin unor perioade istorice diferite, începând din Neolitic (mil. V î.Hr.) şi până în plină epocă medievală (sec.XV-XVIII).

Cea mai mare parte dintre obiectele aparţinând acestei colecţii sunt expuse astăzi la Muzeul Judeţean în cadrul expoziţiei tematice "Evoluţia comunităţilor umane în bazinul Ialomiţei, Omul şi Râul".

Artefactele ce aparţin culturilor neo-eneolitice (mil. V-IV a Chr.), oferă prilejul cunoaşterii creaţiei materiale şi spirituale a comunităţilor umane sedentare, legate organic de marile centre de civilizaţie din Peninsula Balcanică şi Orientul Apropiat.

Din epoca metalelor cităm în mod deosebit depozitul de bronzuri de la Dridu-Metereze (Hallstatt sec. X-IX a. Chr.). Prin numărul mare de piese (352) şi diversitatea lor (seceri, vârfuri de lance, topoare, obiecte de podoabă, de harnaşament) se încadrează în categoria marilor valori antice descoperite în Romania.

Reprezentative pentru cultura şi civilizaţia geto-dacică din câmpie, sunt colecţiile de obiecte des-coperite în davae-le din apropierea unor cursuri de apă (Ialomiţa, Borcea). Printre aceste valori amintim - rhyton din lut şi vatra cu decor solar de la Piscul Crăsani, olăria lucrată cu mâna şi la roată de la Stelnica-Grădiştea Mare sau Popina-Borduşani.

Colecţiile de epocă medievală (sec. VIII-XVIII), provenite din aşezări (Dridu, Târgul de Floci) şi necropole (Platoneşti), pun în valoare atât cultura materială a acestor secole, cât şi diferitele evenimente istorice petrecute.

Muzeul deţine şi o colecţie de numismatică cu piese republicane şi imperiale romane, bizantine, turceşti, bulgăreşti, austro-ungare şi româneşti din bronz, sau argint.

A existat şi există o preocupare deosebită pentru lărgirea patrimoniului arheologie prin desfăşurarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică şi restaurare pe şantierele arheologice de la: Borduşani-Popina (preistorie), Săveni - La Movile (preistorie), Bucu-Popină (protoistorie), Platoneşti-terasă (protoistorie), Platoneşti - tumul (populaţii alogene pe teritoriul ţării noastre), Stelnica-Grâdiştea Mare (perioada getică), Platoneşti-necropolă şi Vlădeni-Popina Blagodeasca (cultura Dridu), Giurgeni -Oraşul de Floci (civilizaţie medievală, locul de naştere al marelui Mihai Voievod Viteazul).

Colecţia de etnografie

Cuprinde un număr de 6882 piese, din următoarele categorii:

  • port popular
  • podoabe
  • ţesături de interior ceramică tradiţională românească - ocupaţii: unelte,
  • ustensile instalaţii, obiecte de uz gospodăresc, obiecte de iluminat, transport
  • elemente de arhitectură mobilier ţărănesc
  • obiecte legate de obiceiuri (recuzită) instrumente muzicale.

Colecţia de istorie

Deosebit de valoroase sunt fondurile documentare aparţinând unor personalităţi originare din lalomiţa, sau a căror activitate este legată de aceste locuri.

  • Mihail Vulpescu - celebru muzician şi pasionat etnolog care a publicat pentru prima data în 1917 la Paris doinele româneşti în colecţia „Doinas de Roumanie ”. Apostol D. Culea - originar din Sudiţi, Ialomiţa, a participat la organizarea învăţământului românesc modern în Basarabia după 1918 şi la organizarea şcolilor populare.
  • I.M.Dobrescu - personalitate de talie internaţională a lumii ştiinţifice, printre primii cercetători ai chimiei solului.

Colecţia artă şi cultura religioasă

Este constituită din icoane pe lemn din sec. XVIII-XIX, vase de cult, carte de cult şi veşminte preoţeşti, la care se adaugă fragmente restaurate din fresca originală din biserica de la Dridu-Sărindar, ridicată la 1777.
Remarcabilă prin diversitatea stilistică şi iconografică, colecţia de icoane poartă pe lângă inspiraţia bizantină, amprenta unor şcoli cunoscute şcoli de mânăstire sau de şcoală rusească, dar şi de factură ţărănească.
Colecţia de Artă şi Cultură Religioasă Maia - Catargi o colecţie unică, de mare valoare artistică şi memorială, ce cuprinde icoane pe lemn, sticlă, metal, carte religioasă şi carte de cult, veşminte preoţeşti, vase de cult, piese de sec. XVIII -inc. sec.XX.

Colecţia de artă plastică: pictură, grafică, sculptură

Colecţia de artă plastică şi decorativă a Muzeului Judeţean lalomiţa a început să fie constituită la începutul anilor 70 şi conţine în prezent 1200 de lucrări, multe purtând semnătura unor artişti de renume: Corneliu Baba, Oscar Hah, Emil Ciocoiu, Sabin Bălaşa, Margareta Sterian, Horia Bernea, etc.
Se regăsesc în colecţie şi compoziţii ale unor plasticieni ialomiţeni precum: Alexandru Deacu, Pătru George, Maria Unţanu.

Colecţia de artă "Nicolae şi Zamfira Tuzlaru"

Colecţie de o deosebită valoare. ce cuprinde foarte multe lucrări de pictură şi grafică, unele purtând semnătura unor nume de mare rezonanţă în lumea artistică: Cojan, Labin, Dărăscu, Schweitzer-Cumpăna, Sirato, H.H. Catargi, Piliuţă, Ressu, Verona, Phoebus, Steriadi, Bakst, Stoenescu, Iser, Brauner, Baba.
Icoane pe lemn, icoane pe sticlă (Şcoala Transilvăneană, Şcoala de la Novgorod de sec.XVIII-XIX) sfeşnic din bronz, alamă argintată, cădelniţe, crucifix.
O vastă şi impresionantă colecţie de tablouri ale pictorului Nicolae Tuzlaru: peisaje, naturi statice, portrete, majoritatea uleiuri pe carton, dar şi pe pânză, precum şi seria de tablouri pictate numai în culori de plante, tehnică personală a pictorului Nicolae Tuzlaru.
La secţiunea "Artă decorativă" sunt cuprinse foarte multe piese, de la vase decorative de faianţă chinezească "Zatuma" sec. XVIII şi obiecte miniaturale, precum dulăpioare şi casete chinezeşti, evantai, albume cu coperţi şi decor în fildeş (japoneze), la farfurii decorative de porţelan, de la cele mai renumite manufacturi din lume (sec. XIX – Limoges, Rosenthalle, Bavaria, Birmingham).
Vase din faianţă produse de celebrele ateliere Deruta şi Delft, porţelan pictat manual în aur pe fond cobalt, vase decorative din majolica.
Vase ornamentale şi fructiere cloisonee. porţelan de Sevres de sec. XVIII, vase de Bohemia.
Statuete din bronz masiv, metal polisat, antimoniu şi bronz, semnate: Savargin, Bruchon, Constant, Poitvin.
Samovare şi pendule, piese de mobilier, petromaxuri, fiare de călcat, râşniţe de mână.
O parte dintre aceste obiecte deosebite pot fi admirate în cadrul expoziţiei: "Nicolae Tuzlaru - Pictor şi colecţionar".

Ai întrebări? Folosește contul tău de Facebook și întreabă aici!

Despre Slobozia

Slobozia este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Ialomiţa, Muntenia, România. Asezare Municipiul Slobozia este poziţionat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de Bucureşti şi 150 km vest de Constanţa. Oraşul este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România. Cultură În anul 1990 aici a fost inaugurat Centrul Cultural sub numele marelui di [...]

0
0